Oferta

Oferta

– Wykonawstwo sieci wodociągowych i przyłączy,
– Wykonawstwo sieci kanalizacyjnych i przyłączy,
– Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji,
– Wykonawstwo instalacji i sieci centralnego ogrzewania,
– Remonty i konserwacja sprężarek powietrza, dmuchaw, wentylatorów i pomp rożnych typów,
– Wykonywanie wewnętrznych instalacji gazowych i wodnokanalizacyjnych,
– Wykonawstwo i remonty instalacji chemicznych,
– Usługi koparko-spycharką i transportowe,
– Usługi podestem ruchomym (zwyżką),
– Przewierty wiertnicą diamentową,
– Badania, przeglądy i konserwacje hydrantów,
– Czyszczenie hydrodynamiczne.