Czyszczenie hydrodynamiczne

Polecamy usługi hydrodynamicznego czyszczenia, wykorzystując wysoka energię dynamiczną strug wody o ciśnieniu roboczym do 300 MPa.

Hydrodynamiczne czyszczenie wypiera tradycyjne metody czyszczenia takie jak: czyszczenie mechaniczne, przy użyciu ścierniw lub środków chemicznych. Ma szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu i budownictwa.
Do realizacji usługi używamy mobilnych agregatów wysokociśnieniowych z napędem spalinowym, specjalistycznych dysz, pistoletów i innego osprzętu pomocniczego.

Oferujemy:

Czyszczenie rurociągów technologicznych (np z żywicy epoksydowej, farb, lakierów, gumy, twardych osadów, itp),
Czyszczenie urządzeń chemicznych,
Czyszczenie, mycie zbiorników ( z żywic, farb, oleju, gumy, twardych osadów, itp)
Czyszczenie powierzchni betonowych (posadzki, drogi, place, lotniska) z uciążliwych zanieczyszczeń (np. asfaltowych,parafinowych, olejowych, gumowych),
Udrożnianie wymienników ciepła (rurowych, itp),
Czyszczeniu zbiorników, nawet z bardzo twardych osadów,
Usuwaniu betonu bez naruszania zbrojenia.