Fundusze Europejskie

 

Firma Zakład Usług Energetycznych ” WOD-REM” Sp. z o.o.

ul. Chemików 1 37-310 Nowa Sarzyna

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn:

Dywersyfikacja działalności firmy „WOD-REM” Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowej usługi

 

Opis:

Projekt dotyczy zakupu dwóch zagęszczarek, dwóch ubijaków oraz dwóch koparko-ładowarek, które będą służyć wprowadzeniu nowych, niewykonywanych dotychczas przez wnioskodawcę usług. Maszyny te zostały zakupione w celu wprowadzenia do oferty firmy usług w zakresie wykonywania robót związanych z budową dróg i autostrad- PKD 42.11.Z. Zakup maszyn pozwoli wnioskodawcy na dywersyfikację działalności usługowej poprzez wprowadzenie nowych usług, które dotychczas z uwagi na brak odpowiedniego sprzętu nie mogły być oferowane.

Cele projektu:

– realizacja zakresu rzeczowego wniosku poprzez zakup dwóch koparko-ładowarek, dwóch ubijaków i dwóch zagęszczarek.

– dywersyfikacja działalności firmy poprzez poszerzenie zakresu usług, dotychczas nie oferowanych z uwagi na brak odpowiedniego sprzętu

– poprawa poziomu technologicznego firmy działającej w sektorze MŚP, poprzez zakup nowoczesnych maszyn,

– zwiększenie zatrudnienia.

– wejście w perspektywiczną branżę budowlaną

– zdobycie korzystnej pozycji rynkowej

– pozyskanie nowych odbiorców.

Planowane efekty:

Realizacja projektu wywrze pozytywny wpływ na jakość życia w regionie, która kreowana jest przez wiele czynników, w tym m.in. poprzez działanie na rzecz poprawiającej się infrastruktury komunikacyjnej, mieszkaniowej oraz przemysłowej. Wobec powyższego zgodnie z założeniami projektowymi, projekt oraz wprowadzone usługi w zakresie budowy dróg i autostrad wykazują szczególną dbałość o zwiększenie dostępności komunikacyjnej województwa oraz poprawę warunków mieszkaniowych i przemysłowych.

W wyniku realizacji projektu firma zwiększy zatrudnienie o 5 nowych etatów na stanowiskach operator maszyn (mężczyzna).

Wartość projektu:

1 027 296,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich

 501 120,00 zł.