Nasze realizacje

W 2012 roku nasza firma realizowała zadanie związane z budową zewnętrznej kanalizacji deszczowej, w związku z projektowaną zabudową działek położonych w Łętowni – Groble gm, Jeżowe. Budowa kanalizacji polegała na zastosowaniu nowatorskich rozwiązań odprowadzania i oczyszczania wód opadowych z terenów utwardzonych i dróg dojazdowych. Wody deszczowe, w większości terenów zabudowanych i innych terenów o utwardzonej nawierzchni, nie przedostają się naturalna drogą do obiegu wody. Może to prowadzić do długoterminowych zmian gospodarki gruntowo – wodnej, które zmniejszają naturalne tworzenie się wody gruntowej. Dlatego też, przy uwzględnianiu warunków miejscowych należy najpierw dążyć do infiltracji. Następnie przy braku infiltracji wody opadowe, należy doprowadzić do sieci kanalizacyjnej. W przypadku braku kanalizacji deszczowej, powstaje nierozwiązany problem odprowadzania wody deszczowej. Podczas opadów deszczu na tereny niezabudowane, większość wód wsiąka w ziemię i powoli przedostaje się do wód gruntowych. Powstaje to wzrost zagrożenia powodziowego.
Do budowy kanalizacji oczyszczania i odprowadzania wód opadowych, zastosowaliśmy system Azura i Wavin Q-Bic.

W 2011 roku Firma poszerzyła działalność o nową technologię wykonywania instalacji technologicznych z TWS. Pracownicy naszej firmy zostali przeszkoleni przez pracowników Firmy VITREO i nabyli uprawnienia do wykonania instalacji z TWS.

Nasza Firma w grudniu 2011 roku wykonała wymianę rurociągów stalowych wody na rurociągi z TWS w Elektrociepłowni w Nowej Sarzynie.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że prace zostały wykonane terminowo mimo tego, że były prowadzone w ruchu oraz przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Wykonanie instalacji zostało wykonane w technologii DuraFlow3300/nazwa handlowa/ przekładając to na język techniczny wykonanie laminatu doczołowego lub laminatu krzyżowego. Wykonanie rur zgodnie z normą DIN16965, kształtki DIN 16966.