Oferta

– Wykonawstwo sieci wodociągowych i przyłączy,

– Wykonawstwo sieci kanalizacyjnych i przyłączy,

– Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji,

– Wykonawstwo instalacji i sieci centralnego ogrzewania,

– Remonty i konserwacja sprężarek powietrza, dmuchaw, wentylatorów i pomp rożnych typów,

– Wykonywanie wewnętrznych instalacji gazowych i wodnokanalizacyjnych,

– Wykonawstwo i remonty instalacji chemicznych,

– Usługi koparko-spycharką i transportowe,

– Usługi podestem ruchomym (zwyżką),

– Przewierty wiertnicą diamentową,

– Badania, przeglądy i konserwacje hydrantów,

– Czyszczenie hydrodynamiczne.